CZE🇨🇿 / ENG🇬🇧 / PLN🇵🇱

18. - 20. 8. 2023

9.  ROČNÍK FESTIVALU

 DRAČÍCH

LODÍ

NA SLEZSKÉ HARTĚ

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ZÁVODNÍKY

Zvolte si kapitána a sestavte vlastní tým - dračí posádku z kamarádů, kamarádek, manželek přátel i kolegů z firmy.

V pátek se v rámci tréninku naučíte pádlovat na dračí lodi a připravíme vás na sobotní i nedělní závody.
 
1. Propozice - pečlivě si přečtěte propozice k závodu a poté se přihlaste.

2. Přihláška- vyplňte přihlášku a pokud máte zájem o páteční trénink, zaškrtněte prosím příslušné tlačítko a do poznámky uveďte vámi preferovaný čas nebo náhradní. S přesným časem tréninku vás budeme kontaktovat.

3. Pravidla rozdělení posádek do kategorií

O pohár mikroregionu Slezská Harta - 20 pádlujících MIX
(minimální počet pádlujících 16 + bubeník) – v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy. určeno pro amatérské posádky z členských obcí Mikroregionu Slezská Harta, které reprezentují danou obec.

O pohár Moravskoslezského kraje (mimo mikroregion) – 20 pádlujících MIX
(minimální počet pádlujících 16 + bubeník) – v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy. Určeno pro všechny ostatní amatérské posádky bez rozdílu regionu.

Kategorie SPORT MIX – 20 pádlujících – – v posádce musí být minimálně 8 pádlujících žen.
(minimální počet pádlujících 16 + bubeník) – kategorie je určená pro posádky, které se účastní i jiných závodů dračích lodí než samotného závodu na Slezské Hartě. Pro posádky kategorie SPORT neplatí dále uvedené pravidlo o nepoužívání vlastních pádel.

PODROBNÉ INFORMACE PRO POSÁDKY

Vážené kapitánky, vážení kapitáni, členové posádek!

Děkujeme Vám za přihlášení na závody dračích lodí na Slezské Hartě v ročníku 2023. Všichni jste stejně jako v předchozích letech zařazeni do bojů o dva poháry. O pohár Mikroregionu Slezská Harta budou zápolit podle dohodnutých pravidel pouze vybrané posádky z členských obcí svazku Mikroregionu Slezská Harta. Ostatní "nesportovní" posádky se utkají v boji o pohár MSK – „zbytek světa“. V letošním 9. ročníku tohoto závodu se pojede poprvé i kategorie SPORT. Tato kategorie je určena všem posádkám, které se účastní jiných závodů dračích lodí, než jen závodu na Slezské Hartě.  Podrobný rozpis tréninků a systém rozjížděk  na www.dracilodeharta.cz.

Z důvodů stále trvajícího velkého sucha, kdy hrozí zvýšené riziko vzniku požáru, množství pohybujících se účastníků akce a stanujících posádek, museli jsme přistoupit k různým organizačním opatřením, tak aby byla co nejvíce zajištěna bezpečnost celé akce. Žádáme o dodržování všech stanovených pravidel:

Všichni startující musí podepsat prohlášení – posádkový list (na vlastní zodpovědnost, zdravotní stav, požární ochrana, GDPR apod. - viz pokyny pro závodníky).
 Všichni startující musí dodržovat bezpečnostní zásady, zásady slušného chování a zásady požární ochrany (viz příloha pokyny pro dodržování požární ochrany). V celém areálu je přísný zákaz rozdělávání ohně a manipulace s otevřeným ohněm!
Areál akce je rozdělen podle plánku na několik sektorů:
Prostor kolem vodní plochy je určen pouze jako zázemí pro posádky (nek táboření), pro časomíru, zdravotníky, k nastupování do lodí a vystupování z lodí a pro diváky.
Ve žlutém sektoru je pódium, prodejní stánky, stan organizátorů, stanyk posezení a atrakce pro děti.
Zelený sektor je určen k táboření. V tomto prostoru budou vyznačeny sektory pro ubytování jednotlivých posádek a také sektor pro táboření návštěvníků.Každá posádka bude mít přesně vymezený prostor o velikosti 220 m2, dokterého se musí posádky se svým zázemím vejít!!! Vjezd automobilem do tohoto sektoru je povolen pouze pro jedno vozidlo, a bude sloužit pro složení nebo naložení nákladu!!! Při příjezdu se kapitán posádky dostaví na akreditační centrum, které bude umístěno v budově informačního centra v Leskovci nad Moravicí č. p. 204, zde mu bude určen sektor pro táboření a budou mu předány ID pásky pročleny posádky a jedna povolenka k vjezdu do areálu tábořiště. Akreditační centrum pro posádky, možnost najíždění do areálu akce a stavění zázemí je od čtvrtku 17. 8. 2023 od 14:00 -18:00. Následně pak od pátku 18. 8. 2023 od 8:00. Na základě negativních zkušeností z loňského roku opětovně upozorňujeme na dodržování pokynu pořádkové služby a umístění svého zázemí do přidělených stanovišť !!! Každá posádka musí mít alespoň jeden hasicí přístroj!
Modrý sektor je určen k parkování vozidel. - Parkovné je stanoveno na 100 Kč/den i pro vozidla posádek.
Zázemí posádek nebude možno napojit na hlavní elektrocentrálu. Musíme zajistit elektřinu přednostně pro organizátory, pódium a stánkaře.elektřinu přednostně pro organizátory, pódium a stánkaře.
Celý areál bude nepřetržitě monitorován kamerami. Na dodržování všech stanovených pravidel a bezpečnostních opatření budou dohlížet hlídky PČR, Security a členové pořádkové služby a požárních hlídek.
Veškeré další informace naleznete na stránkách akce www.dracilodeharta.cz
V případě porušení těchto pravidel, nebo nerespektování pokynů pořadatelů, může být cele závodní družstvo diskvalifikováno a vyloučeno ze soutěže bez nároku na vrácení startovného.
Přeji všem krásný sportovní a kulturní zážitek!

Ing. Josef Havlík – předseda MSH