CZE🇨🇿 / ENG🇬🇧 / PLN🇵🇱

18. - 20. 8. 2023

9.  ROČNÍK FESTIVALU

 DRAČÍCH

LODÍ

NA SLEZSKÉ HARTĚ

PROPOZICE ZÁVODU DRAČÍ LODĚ SLEZSKÁ HARTA 2023

Dračí lodě Slezská Harta

Festival s podporou mikroregionu Slezská Harta a Moravskoslezského kraje

 9. ročník

Termín:           18. 8. – 20. 8. 2023

Místo:              Leskovec nad Moravicí, Slezská Harta

Pořadatel:     Mikroregion Slezská Harta ve spolupráci s Torrsen Sports s.r.o. a Dračí lodě Brno, z. s.

Akce se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Jana Krkošky

 

Předběžný časový harmonogram závodu:

Pátek 18. 8. 2023 - tréninky

14.30 – 19.00 hod     Možnost tréninkových jízd (po 30 minutách) pro přihlášené týmy v místě závodu.
                                     Nutnost napsat do přihlášky v případě zájmu o trénink konkrétní požadovaný čas.

20:30 hod                    Hudební program, občerstvení

Sobota 19. 8. 2023 - 200m

08.30 – 09.00 hod      Porada kapitánů

09.00 – 19.00 hod      Závody na 200m - rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále

19.30 – 20.00 hod      Defilé vítězů, předání cen

20:30 hod                    Hudební program, občerstvení

Neděle 20. 8. 2023 - 1000m

08.30 – 09.15 hod      Porada kapitánů

09.00 – 14.00 hod      Závody na 1 000m

14.30                            Defilé vítězů, předání cen

Soutěžní pravidla:       

Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. Týmy budou rozlosovány předem do rozjížděk. Ihned následují opravné jízdy, dále semifinálové jízdy a finále.   Do semifinálových a finálových jízd se týmy nasazují dle postupového klíče, který bude sdělen kapitánům na poradě. Při závodu na 1000m rozhoduje nejlepší dosažený čas.

Kategorie:

O pohár mikroregionu Slezská Harta - 20 pádlujících MIX
(minimální počet pádlujících 16 + bubeník) – v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.
určeno pro amatérské posádky z členských obcí Mikroregionu Slezská Harta, které reprezentují danou obec.

O pohár Moravskoslezského kraje (mimo mikroregion) – 20 pádlujících MIX
(minimální počet pádlujících 16 + bubeník) – v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.
Určeno pro všechny ostatní amatérské posádky bez rozdílu regionu.

Kategorie SPORT MIX – 20 pádlujících – – v posádce musí být minimálně 8 pádlujících žen.
(minimální počet pádlujících 16 + bubeník) – kategorie je určená pro posádky, které se účastní i jiných závodů dračích lodí než samotného závodu na Slezské Hartě.
Pro posádky kategorie SPORT neplatí dále uvedené pravidlo o nepoužívání vlastních pádel.

Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel. V případě účasti osob mladších 15 let v posádce jsou tyto povinni použít po dobu pobytu na vodní hladině záchrannou vestu. Bubeník musí být starší 15 let.

Startovné:

Startovné v roce 2023 činí 7.000,- Kč.
Startovné prosím uhraďte na účet organizátora až po obdržení faktury na Váš uvedený kontaktní email. Fakturu je potřeba uhradit do uvedené splatnosti. Nezapomeňte prosím uvádět variabilní symbol vaší platby a do poznámky přidat název posádky, za kterou startovné platíte.

Startovné zahrnuje: 1 tréninkovou jízdu na dračí lodi s instruktorem v pátek v místě závodu (viz Předběžný časový harmonogram závodu), zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na sobotním závodě a nedělním závodě (pro první 3 týmy v každé kategorii věcné ceny), vstup do areálu závodiště zdarma (25 osob na posádku). 2 nepřenosné parkovací karty. Všichni závodníci jsou povinni použít pádla dodaná pořadatelem, tedy závodníci nemohou používat vlastní pádla! Po skončení závodu a vyhlášení výsledků následuje hudební program a výtečné občerstvení.

Přihlášky:

Přihlášky je nutno registrovat na přihlašovacím formuláři na www.dragonboatsport.cz nebo na www.dracilodeharta.cz . Případné dotazy k přihláškám zasílejte na info@torrsen-sports.cz, tel.: +420 725 606 745. Uzávěrka přihlášek je v úterý 8. 8. 2023.

Trať závodu:

200m – startuje se v 4 - 6 drahách. Rozlosování a postupový klíč bude zveřejněn před závodem podle počtu přihlášených posádek. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou.
1000m – startuje se intervalově bez pevných startovacích bloků, v pořadí dle výsledků na 200m, startér srovná posádku a vydá povel ke startu. Závod se jede na otáčky.

Vyhlášení vítězů a předání cen: Proběhne po absolvování rozhodujících jízd. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v sobotu večer. Každý tým na 1. - 3. místě obdrží pohár a věcné ceny.

Cena o nejlepší kostým bubeníka: V průběhu sobotního dne bude probíhat hodnocení nejlepšího kostýmu bubeníka dračí lodě. Vyhlášení proběhne při slavnostním vyhlášení sobotních výsledků (bubeník musí být v průběhu vyhlašování v kostýmu).

Doplňující informace

Parkování:                               na parkovacích plochách u areálu závodiště za místní poplatek
Občerstvení:                           u závodiště budou v provozu stánky s občerstvením a nápoji
WC a sociální zařízení:         v prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě
Ubytování:                               ve vlastních stanech v areálu závodiště, případné doporučení
                                                    ubytování   naleznete zde: Kde se ubytovat...

Pořadatel zajistí službu první pomoci.

Manažer akce:                    Ing. Josef Havlík             josef@bruntal.tv                             +420 602 555 656
Ředitel závodu:                  Tomáš Blaška                 blaska@torrsen-sports.cz             +420 725 606 745
Technický ředitel závodu: Michal Osička                 osicka@torrsen-sports.cz             +420 608 654 609

Obecné dotazy směřujte na info@torrsen-sports.cz

V Brně dne 13. 03. 2023

Tomáš Blaška

ředitel závodu