CZE🇨🇿 / ENG🇬🇧 / PLN🇵🇱

LESKOVEC NAD MORAVICÍ

Leží v podhůří Jeseníků, u přehradní nádrže Slezská Harta 13 km od bývalého okresního města v nadmořské výšce 510 m. Nejbližší vesnice leží 4 km daleko (Razová, Staré Heřmínovy), nejbližší město 8 km daleko (Horní Benešov).

HISTORIE

Rozloha katastrálního území1 560 ha
Počet obyvatel (k 1.1.2010)453

Obec, patřící k nejstarším sídlištím Jeseníků, je nazvána v zakládací listině z roku 1224 Lechsdorf. Za dobu existence byl název obce mnohokrát měněn, jmenovala se též Špachov nebo Spachendorf. V roce 1320 přechází Leskovec do majetku opavského knížete Mikuláše II. Roku 1377 při rozdělení opavského území mezi syny Mikuláše II. připadl Benešov s větším počtem vesnic – mezi nimi také Leskovec – Janu I.

Za husitských válek byla vesnice těžce zkoušena, mnoho obyvatel usmrceno, mnoho odvlečeno. V letech 1474–1476 úpěl kraj za těžkých bojů mezi uherským králem Matyášem Korvínem a polským Kazimírem I. Od roku 1623 přechází obec do trvalého majetku rodu Lichtensteinů. V období třicetileté války krajem procházela různá vojska, která pustošila zem, okrádala a soužila obyvatelstvo.

V červenci roku 1850 proběhly v Leskovci poprvé volby představeného obce, 2 obecních radních a 9 členů výboru, kteří měli pro příští období tří let řídit osudy obce. Po roce 1945 byla obec dosídlena obyvatelstvem ze všech koutů republiky, nejvíce z Valašska, Ostravska, Slovenska a z Hané.

HISTORICKÉ BUDOVY, PAMÁTKY A PAMĚTIHODNOSTI

Kostel sv. Vavřince

barokní kostel vystavěný roku 1768

Pamětní deska Rudolfu Saligerovi

OSOBNOSTI

Rudolf Saliger (1873–1958) – dvorní rada, diplomovaný inženýr, doktor technických věd. Byl profesorem pro železobetonové stavebnictví a v letech 1924–1925 a 1938 rektorem vysoké školy technické ve Vídni.

SPORT

Víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, půjčovna loděk, cyklotrasy

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE