CZE🇨🇿 / ENG🇬🇧 / PLN🇵🇱

MORAVSKOSLEZSKÝ KOČOV

Moravskoslezský Kočov (německy Mährisch – Schlesisch Kotzendorf) je obec ležící asi 2 km jižně od Bruntálu. Rozkládá se po obou stranách zemské hranice Moravy a Slezska. Obec leží v nadmořské výšce 565 m n. m.

HISTORIE

Rozloha katastrálního území (k. ú. Milotice n. Opavou, k. ú. Jelení u Bruntálu)1 498 ha
Počet obyvatel (k 1.1.2010)512

Obec Moravskoslezský Kočov leží na historickém moravsko-slezském pomezí a vznikla spojením původně dvou samostatných obcí Moravského a Slezského Kočova v roce 1949. Dobu založení obce není známa. První zmínka o Kočově je v listině z roku 1405. V té době již byl Kočov centrem knížecího panství, které bylo zastavováno rychle se střídajícím příslušníkům místních zemanských rodů. V té době byla v Kočově i tvrz, sídlo držitelů celého statku. V roce 1474 byla obec uherskými vojsky zničena a v roce 1504 je uváděna jako pustá. Obnovena byla před rokem 1538, neboť v tomto roce prodali bratři Lhotští ze Ptení Kočov s tvrzí Jáchymovi Rožhoňovi z Kopřic. Ten zřejmě roku 1544 založil severně od stávající vsi novou, později nazývanou Slezský Kočov.

Od 60. let 15. století drželi ves se statkem Aldšpachové z Nyklštorfu, Donátové z Velké Polomi, Gellhornové ze Starého Grotkova, Sedlničtí z Choltic a nakonec od roku 1609 Bruntálští z Vrbna, kteří Kočov včlenili k bruntálskému panství. V době pobělohorských konfiskací však byl Kočovský statek Bruntálským z Vrbna zabaven, Moravský Kočov byl připojen k sovineckému panství, Slezský Kočov zůstal u panství bruntálského. Rozdělení nemělo faktický význam, neboť obě panství získal Řád německých rytířů. Obec trpěla událostmi třicetileté války, kdy byla několikrát vypleněna – v té době zanikla v Kočově tvrz. Po válce se obec rozvíjela jako čistě zemědělská. V roce 1935 zde vznikla cihelna.

Novodobou historii píše obec od prvních polistopadových voleb v roce 1990. Do dnešních dnů se za období její samostatnosti vybudoval vodovodní řad, plynovodní řad, opravily místní komunikace, kulturní zařízení, obecní úřad, požární zbrojnice. Bylo vybudováno nohejbalové hřiště, opraveny autobusové čekárny, obnoveny kostelní hodiny, nasvícen kostel a upravena veřejná prostranství.

HISTORICKÉ BUDOVY, PAMÁTKY A PAMĚTIHODNOSTI

Kostel sv. Michala 

se starším jádrem s pozdně renesanční věží, obnovený v letech 1658, 1793–1795 a empírově upravený v roce 1823

Kaple Panny Marie, sv. Kříže, sv. Josefa a sv. Antonína

vysvěceny byly 21. září 2002 víceděkanem panem Antonínem Krejčiříkem

Kaple sv. Alžběty

vysvěcena 16. srpna 2008 farářem Štefanem Bednárem, nachází se za obcí ve směru na Uhlířský vrch na tzv. Záhumenní komunikaci

SPORT

Fotbalové hřiště, tenisový kurt, víceúčelový sál

Den obce 2023

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Vepřové hody 2023

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE