CZE🇨🇿 / ENG🇬🇧 / PLN🇵🇱

Zlepšení infrastruktury pro cykloturistiku v příhraničních území Moravskoslezského a Trenčianského kraje

24.9. 2021
Základní informace

Stručný popis, cíl a výsledky projektu:

Předmětem projektu je vybudování a rekonstrukce cyklotras spadajících do příhraničních oblastí Moravskoslezského a Trenčianského kraje. Cyklotrasy budou sloužit návštěvníkům z obou stran hranic a budou vzájemně propojené už existující sítí cyklotras z předchozích realizovaných projektů. Součástí projektu je propagace obou oblastí s cílem zvýšit povědomí o jedinečném přírodním dědictví a možnostech cestovního ruchu (cykloturistiky) v přeshraničních regionech. Na české straně proběhne výstavba cyklotrasy Slezská Harta – úseky 8 a 10 v katastrech obcí Razová a Leskovec nad Moravicí (celkem 4496 metrů, z toho 2476 metrů v obci Razová a 2020 metrů v obci Leskovec nad Moravicí). Na slovenské straně dojde k rekonstrukci cyklotrasy Horná Mariková SO 02 v délce 4361,13 metrů. Obě území disponují množstvím přírodních a kulturních zajímavostí (Razovské tufity, Venušina sopka, Velký a Malý Roudný, Lávový prod u Meziny).