CZE🇨🇿 / ENG🇬🇧 / PLN🇵🇱

Zlepšení infrastruktury pro cykloturistiku v příhraničních území Moravskoslezského a Trenčianského kraje – doprovodné aktivity

23.10. 2023

Předmětem projektu je realizace doprovodné infrastruktury a vybavení/mobiliáře k nově vybudované cyklostezce Slezská Harta a cyklostezce Horná Mariková (2022-2023), zapadajících do příhraničních oblastí Moravskoslezského a Trenčianského kraje. Mobiliář bude sloužit návštěvníkům z obou stran hranice a výrazně tak přispěje ke zvýšení využívání cyklostezek návštěvníky. Součástí vybavení budou lavičky, odpadkové koše, cyklistické stojany, nabíjecí stanice pro elektrokola, turistická odpočívadla, informační tabule, přístřešek pro kola, sčítače návštěvníků. Na české straně bude doplněn mobiliář k cyklostezce Slezská Harta v katastrech obcí Razová, Leskovec nad Moravicí, Bílčice (celkem cca 11 km) a na slovenské straně mobiliář k cyklostezce Horná Mariková.
Součástí projektu je také propagace obou oblastí, a to prostřednictvím realizace společných mediálních produktů propagujících společné území a jeho atraktivity. Bude se jednat o audiovizuální prezentaci pro propagaci společného území propojeného cyklostezkami a mediální kampaň a publicitu, zaměřenou na jednotlivé cílové skupiny (bannery, videospoty, statické bannery, PPC reklama). Cílem je zvýšit povědomí o zdejším jedinečném přírodním a kulturním dědictví a možnostech cestovního ruchu (cykloturistiky) v příhraničních regionech. Obě území disponují množstvím přírodních a kulturních zajímavostí (např. pozůstatky vulcanné activity, volcano Venušina, Velký a malý Roudný, Lavový proud u Meziny, Razovské tufity).
Důležitou součástí projektu je také organizace aktivit propagujících společné území jako turistické destinace a podporující rozvoj turismu, v podobě cyklistické soutěže v Horné Marikové při cyklostezce a cyklo akce v rámci léta v Považské Bystrici. Stejný typ aktivit pak proběhne i na Slezské Hartě.