CZE🇨🇿 / ENG🇬🇧 / PLN🇵🇱

Zázemí pro lodní dopravu na Slezské Hartě

27.9. 2021

Tento projekt je finančně podpořen z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj, Programu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (117D72100. Registrační číslo projektu 117D721008058.

 Cílem projektu je vytvoření odpovídajícího zázemí pro lodní dopravu a vodní aktivity na Slezské Hartě.

ad A) Vytvoření zázemí pro lodní dopravu

Vytvoření zázemí pro lodní dopravu bude sestávat z několika částí/aktivit.

 1. Výroba a instalace informačních tabulí

Ty budou instalovány při nástupních místech lodní dopravy a zajímavých místech kolem Slezské Harty (Leskovec nad Moravicí, Mezina, Nová Pláň). Přesné určení bude zvoleno vzhledem k požadavkům Povodí Odry s.p. (majitel pozemků) – kóta záplavy.

Součástí bude mapa území vč. cyklotras a turistických cílů;  bližší informace o lodní dopravě, kontaktní tel. čísla, body zájmu. Předpokládá se dřevěná konstrukce se stříškou, která bude ukotvena na kovových patkách (betonové lože) o rozměru 100x80cm. Informační obsah bude tvořit dibondová tabule, nakašírovaná samolepka s antigrafity laminací.

 1. Stojany na kola – při nástupních místech lodní dopravy

Bude se jednat o sestavy, které budou umístěny v lokalitách Leskovec nad Moravicí, Mezina, Nová Pláň v místech co nejblíže přístavištím, aby zde mohli případně cykloturisté své kolo zanechat po dobu plavby, nebo využití jiné služby CR. Soubor bude vždy poskytovat prostor pro minimálně 5 ks jízdních kol.

 1. Turistické odpočívadlo vč. zastřešení

Turistická odpočívadla budou umístěna opět v nástupních místech lodní dopravy (Leskovec nad Moravicí, Mezina, Nová Pláň), dle doporučení Povodí Odry, s.p. a budou sestávat z posezení vč. zastřešení. Vždy 2 lavice, stůl a nadstřešení. Bude opět zvolen materiál dřevo, tak aby tento mobiliář vhodně zapadl do krajiny a také respektoval již dříve vybudované prvky mobiliáře v krajině Nízkého Jeseníku.

Přístaviště, přístavní můstky OLD: 

 1. Domovský přístav Leskovec nad Moravicí

Plavidla pro lodní dopravu vyžadují ve svém domovském přístavišti vybudování mola, jehož délka však nemusí překročit 10m. Délka 10m je limit pro tzv. neevidované plovoucí zařízení, čímž se výrazně sníží náklady na vybudování, schválení i technické kontroly mola ze strany orgánů státního dozoru. Nejstabilnějším, nejbezpečnějším a provozně nejvýhodnějším přistávacím molem je standardní můstek osobní lodní dopravy.

Domovské přístaviště je nutné vybavit stojánkem s elektrickou zásuvkou 220V, přípojkou pitné vody (může být i běžná zahradní hadice) a pokud možno s možností vyčerpávání fekálních vod (hadice s napojením do veřejné kanalizace, event. hadice do mobilního fekálního vozu).

Uvažovaný přístavní můstek pro domovský přístav bude sestávat ze 2+1 modulů o přibližně těchto parametrů: 6 x 2,5 x 1 m, 6 m lávka, 4 x vázací prvky, zábradlí, 2 x revizní poklop, dřevěná oděrka, nátěr základ + 2 x vrchní barva.

 1. Přístaviště Mezina a Nová Pláň:

V rámci projektu se pak mimo domovský přístav doplní i nová nástupní místa lodní dopravy, a to o přístavní můstek a mola v těchto lokalitách (Nová Pláň, Mezina).

Zde se zvažuje přístavní můstek OLD o přibližně těchto parametrů: 6 x 2,5 x 1 m, 6 m lávka, 4 x vázací prvky, zábradlí, 2 x revizní poklop, dřevěná oděrka, nátěr základ + 2 x vrchní barva.

ad B) Marketingové aktivity

Marketingové aktivity budou probíhat dvěma způsoby. Propagace prostřednictvím vlastních informačních kanálů a partnerů, která bude zdarma a jiné/nové formy propagace prostřednictvím informačních tabulí, reklamy a kampaní zejména na internetu, sociálních sítích; pamětní tabulky s logem poskytovatele dotace a realizátora.

Propagace prostřednictvím vlastních informačních kanálů a partnerů.

 • Bude zacílena již na existující partnery   jako 14 obcí kolem vodní plochy Slezská Harta (Bruntál, Horní Benešov, Staré Heřminovy, Moravskoslezský Kočov, Valšov, Lomnice u Rýmařova, Nová Pláň, Roudno, Bílčice, Razová, Leskovec nad Moravicí, Mezina, Milotice nad Opavou, Dlouhá Stráň). Dále spolupracující organizace – např. MAS Hrubý Jeseník, Bruntálsko z.s., MAS Rýmařovsko, Mikroregion Rýmařovsko, Mikroregion Vítkovsko apod. Podnikatelské subjekty z okolí – provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení, provozovatelé atraktivit spojených s vodou – půjčovny šlapadel, lodí, pramiček, sportovního vybavení. Zájmové organizace – rybářský svaz, jachtaři apod.
 • Propagace proběhne na vlastních nosných webových stránkách mikroregionu Slezská Harta – www.slezskaharta.eu a také na sociálních sítích (FB stránky mikroregionu SH).
 • Dále bude zveřejněna informace na všech oficiálních webech 14 obcí mikroregionu Slezská Harta.

Jiné/nové formy propagace prostřednictvím informačních tabulí, reklamy a kampaní zejména na internetu, sociálních sítích.

 • Placená propagační kampaň bude vedena na tematických webech (např. www.turistika.cz– soutěž) a sociálních sítích (FB) – 3x PR článek á 14 dní trvání (05-06/2018)
 • Neplacená propagační kampaň – na vybraných portálech věnovaných CR, turistice a regionu.
 • kudyznudy
 • planujvylety.cz
 • ms-dovolena.cz
 • turistika.cz
 • jeseniky-rodina.cz
 • https://cestovani.idnes.cz/
 • http://severnimorava.travel/
 • kamkam.eu
 • novinky.cz – sekce Vaše zprávy
 • ostravaonline.cz
 • elektronické zpravodaje krajů Ol. i MS
 • šumpersko.net
 • portál České výlety
 • jesenickenoviny.cz
 • zena-in.cz
 • olomoucko24.cz
 • Vytvoření trhací mapy regionu ve formátu A3 v nákladu 10 000 ks.
 • Účast na veletrhu CR Regiontour Brno, Dovolená a region Ostrava
 • Pamětní tabulky s logem poskytovatele dotace a realizátora – umístěno v místě přístavišť (Leskovec nad Moravicí, Mezina, Nová Pláň).