CZE🇨🇿 / ENG🇬🇧 / PLN🇵🇱

Práce na nových úsecích cyklostezky Slezská Harta

17.5. 2024

Máme rádi cyklistiku, a tak nezahálíme a pracujeme postupně na dalších úsecích cyklostezky Slezská Harta, abychom propojili staré lesní a polní cesty a jednou tak dokončili okruh kolem celé přehrady.
Ano, přehrada se dá momentálně objet kolem dokola, ale ne úplně legální cestou. Řada pozemků je v soukromém vlastnictví, některé úseky jsou zase v terénu neprostupné a ženou tak cyklistu na frekventované cesty. V těchto dnech jsme dokončili projektovou dokumentaci k úseku č. 6, v katastru obce Razová. Úsek bude navazovat na nově vybudovanou cyklostezku s asfaltovým povrchem – úsek 8, který končí v přístavišti Razová. Odtud po stávající spojce kolem bufetu, přes mostek a dál podél břehu přehrady. Po komplikovaném vyjednávání s vlastníky pozemků se přikročilo k úpravám vedení trasy, čímž se stal řešený úsek ještě atraktivnější, dostává se blíže k vodě, má zajímavější pohledy na vodní hladinu a okolní přírodu. Věříme, že se brzy podaří dokončit i samotný začátek celé trasy po levém břehu přehrady, který má v gesci Město Bruntál. V našem zájmu není jen levý břeh přehrady, ale také břeh pravý. K úseku mezi přehradní hrází – obcí Roudno – obcí Nová Pláň se momentálně zpracovává vyhledávací studie, která by měla být podkladem pro další projektové práce. Pravý břeh je vlastnicky, ale zejména z hlediska terénu ještě složitější. Přesto hledáme možnosti, jak efektivně propojit existující lesní cesty a protáhnout cyklostezku až do obce Nová Pláň, potažmo do obce Mezina.
Přepracování projektu úseku č.6 a zpracování studie pravý břeh, včetně navazujících projektových prací, proběhlo/probíhá za finanční podpory Moravskoslezského kraje.