CZE🇨🇿 / ENG🇬🇧 / PLN🇵🇱

Podpora TIC v Leskovci nad Moravicí

27.9. 2021

Podpora TIC v Leskovci nad Moravicí

Cílem projektu je podpora Turistického informačního centra v Leskovci nad Moravicí v roce 2020 za účelem zajištění komplexnějších, rozsáhlejších a kvalitnějších služeb v cestovním ruchu v mikroregionu Slezská Harta v okr. Bruntál.

Postup zajištění aktivit projektu:

  1. Zajištění aktualizace webových stránek a zkvalitnění jejich jazykových mutací:
  2. Doplňování a aktualizace údajů v regionální databázi cestovního ruchu:
  3. Rozvoj elektromobility a bezbariérového turismu v mikroregionu
  4. propagační materiály tištěné i elektronické

Projekt přímo podporuje jediné TIC v mikroregionu, které je lokalizováno bezprostředně u přehrady Sl. Harta, kde je v hlavní letní sezónu nejvyšší turistická návštěvnost a koncentrace aktivit CR a kulturně-sportovních akcí.

Změny vzhledem k současnému stavu:

Nová struktura www

Aktualizace databáze CR na www

Upravené jazykové mutace www

Rozšíření služeb v oblasti elektromobility

Více propagačních materiálů

Nové propagační fotografie

Širší personální zázemí TIC – možnost rozšíření služeb

Turistické informační centrum Leskovec nad Moravicí, respektive jeho výše uvedené aktivity, jsou v roce 2020 finančně podpořeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje.