CZE🇨🇿 / ENG🇬🇧 / PLN🇵🇱

Odborné poradenství venkovské oblasti Mikroregionu Slezská Harta

27.9. 2021

Odborné poradenství venkovské oblasti Mikroregionu Slezská Harta

V roce 2014 – 2021 obdržel Mikroregion Slezská Harta dotaci na projektového manažera z dotačního programu Moravskoslezského kraje Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje.

Spolupráce se stálým externím subjektem se velmi dobře osvědčila, přičemž pro něj a pro 14 obcí mikroregionu zajišťoval odborné poradenství, vzdělávání, přípravu a realizaci společných projektů a akcí na úrovni mikroregionu.

Obce nadále metodicky vedl a poskytoval jim poradenskou činnost při zpracování žádostí odotaci, případně následné administraci a monitoringu jednotlivých žádostí. Zásadním benefitem pak ale bylo zpracování nosných investičních a neinvestičních záměrů celého mikroregionu, jako projektu Lodní dopravy na SH vč. dotací na Pořízení velkokapacitní lodě a provoz lodní dopravy na SH, nebo projekt Zázemí pro lodní dopravu apod. Manažer také řešil společné vzdělávání, rozvoj komunitního života v regionu prostřednictvím pořádání společných kulturních a sportovních akcí (jako Cyklozávod kolem SH, Festival dračích lodí).

Činnost projektového manažera budou zajišťovat 1-2 osoby, které budou zároveň poskytovat komplexní poradenství (také pro neziskovky. podnikatele a navazující subjekty v CR v regionu MSH), budou spolupracovat na přípravě a organizaci akcí pořádaných mikroregionem, které mají mnohdy nadregionální význam (Festival dračích lodí, Cyklozávod Cross board, Olympijský festival ..), budou se účastnit pravidelných jednání mikroregionu a budou zajišťovat další činnosti dle potřeb jednotlivých členských obcí a měst. Dále budou vykonávat další činnosti spojené s rozvojem území, a to přípravu společných strategických projektů MSH a jejich realizaci, vč.poradenství a fundraisingu. Bude se jednat zejména o projekt Rozvoje lodní dopravy – II. etapa a Cyklostezka Slezská Harta – výstavba úseků 8 a 10. V roce 2020 byla uvedena do provozu velkokapacitní loď Harta, což s sebou ponese řadu navazujících aktivit. Dále se bude jednat o projekt Zázemí pro lodní dopravu II. etapa – zajištění dalších přístavišť na Sl. Hartě; přípravu a realizaci cyklistických a tematických tras kolem přehradní nádrže – projekt Cyklostezka Střecha Evropy; projekty ve smyslu společného zájmu – např. tematický cestovní ruch kolem vodní nádrže a společné marketingové aktivity mikroregionu, rozvoj komunitního života v regionu (prostřednictvím společných akcí a setkávání) a projekty společného vzdělávání.

Projekt Odborné poradenství venkovské oblasti Mikroregionu Slezská Harta je realizován za finanční podpory Moravskoslezského kraje.