CZE🇨🇿 / ENG🇬🇧 / PLN🇵🇱

Naučná stezka Zatopené osudy

8.7. 2021

Naučná stezka Zatopené osudy ukazuje osudy lidí, kteří kdysi žili v údolí zatopeném vodou při výstavbě přehrady Slezská Harta. Název stezky Zatopené osudy byl inspirován stejnojmenným dokumentárním pořadem ČT1. Slezská Harta je nejmladší přehrada v ČR, o její výstavbě se začalo uvažovat v 60. letech minulého století, protože okolní přehrady nestíhlaly plnit funkci zásobování pitnou vodou. Výstavba hlavní hráze odstartovala v roce 1987 a přehrada byla dokončena v roce 1997.

Jak stavba přehrady zasáhla do osudů místních obyvatel? 

V zatopené oblasti byly nejen vykáceny všechny stromy a keře, ale vystěhovat se museli také všichni lidé a starousedlíci. Ti sice dostali finanční odškodnění a byli přesídlení do jiných částí obcí nebo do Bruntálu, ale ze svých domovů se nechtěli vystěhovat a tento osud nesli velmi těžce. Všechny původní domy, kterých bylo asi 300, byly zbourány. Obce Nová Pláň, Razová, Dlouhá Stráň, Leskovec a Roudno byly zatopeny částečně. Vesnice Karlovec byla zatopena téměř celá, zbyl z ní pouze kostel sv. Jana Nepomuckého. 

Továrna v Leskovci nad Moravicí (zdroj: ČT1)

Po výstavbě přehrady se uvažovalo také o jejím zakonzervování a návratu údolí do původní podoby. V roce 1997 ale přehrada zabránila záplavám, a tak byla zachovaná. 

Původní domy (zdroj: ČT1)

Naučná stezka Zatopené osudy

Naučná stezka byla vybudována v roce 2012 na základě podnětů dětského parlamentu obce Leskovec nad Moravicí. Díky stezce se dozvíte něco o osudu lidí, kteří původně žili v údolí před jeho zatopením. Stezka začíná u informačního centra v obci Leskovec nad Moravicí a je dlouhá 1,4 km. Skládá se celkem z pěti stanovišť. 

První stanoviště se nachází u budovy bývalé školy, která je současné době využívána jako pohostinství. V dalších stanovištích se dozvíte o Leskovecké zátoce, zatopené továrně, výstavbě Slezské Harty a železobetonovému mostu, který je jako jediný zachován na dně přehrady.

5. stanoviště (Zdroj: Mapy.cz)