CZE🇨🇿 / ENG🇬🇧 / PLN🇵🇱

Lodní doprava na Slezské Hartě

27.9. 2021

Vyhlídkové plavby na Slezské Hartě 

Poznejte krásy a zajímavosti Slezské Harty nejen z břehů, ale také z její hladiny! Loď Harta a loď Santa Maria se zkušenými kapitány Vás provezou po naší krásné vodní nádrži, zavedou na zajímavá místa, ukážou malebné zátoky, dozvíte se o historii nádrže a o okolních obcích, kterých se výstavba vodního díla dotkla. Můžete také využít přívoz Rouza mezi obcemi Roudno a Razová, přičemž trasa trvá necelé půl hodiny. Zajímavá jsou určitě i samotná přístaviště a kotviště, jako v Roudně, Razové, Mezině, Nové Pláni anebo domovský přístav v Leskovci nad Moravicí. Poslední tři jmenované mají od roku 2019 nová přístavní mola pořízená z finančních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

Loď Harta 

Historicky vůbec první velkokapacitní loď na Slezské Hartě, vyrobena v letech 2017-2018 v Polsku. Uveze 45 osob + posádku, spodní paluba je plně bezbariérová, horní pak vyhlídková. Je zde ponechán prostor i pro jízdní kola a kočárky. Unikátnost této lodi je zejména pak v jejím pohonu, který tvoří lithiové baterie. Doplňkově je vybavena solárními panely, umístěnými jak na střeše plavidla, tak po jeho bocích. Pohon lodi je tak plně ekologický. Harta je ocelovým katamaránem, poháněným elektromotory s celkovým výkonem 2×25 kW. Je dlouhá 17,99 m a 5,06 m široká. Výrobu lodi finančně podpořil Moravskoslezský kraj. Domovský přístav má v Leskovci nad Moravicí.

Loď Santa Maria 

Loď Santa Maria, jako vystřižená z dob Kryštofa Kolumba, je replikou staré dřevěné plachetnice a určena pro malé skupiny anebo nenapravitelné romantiky. Je první lodí, která zajišťovala oficiální vyhlídkové plavby na přehradě Slezská Harta. Je určena pro maximálně 10 osob + posádku a nabízí zejména oblíbenou hodinovou plavbu po celé přehradě se zajímavým výkladem o okolních zajímavostech a také osudech zatopených obcí. Je možné si tuto loď pronajmout i na soukromé projížďky, oslavy apod. Přeprava živých zvířat, jízdních kol a kočárků je bohužel vyloučena. Na vodní hladinu se poprvé tato loď podívala v roce 2010 a svůj domovský přístav má v Leskovci nad Moravicí.

Přívoz Rouza 

Výstavba přehrady ovlivnila nejen celkový vzhled zdejší krajiny, ale také mnoho životů obyvatel okolních obcí. Mimo jiné od sebe oddělila vesnice Roudno a Razová. Od června 2016 jsou si ale zase blíž, a to díky lodnímu přívozu, který mezi nimi jezdí podle pravidelného jízdního řádu od června do konce září. Využít jej mohou pěší, cyklisté i rodiče s dětmi v kočárku. Přívoz byl pojmenován Rouza (po obou zmíněných obcích, které stály za jeho realizací) a celou trasu, která měří více než kilometr, projedete za půl hodiny. Turisticky zajímavá přitom není jen samotná plavba, ale právě i oba břehy, např. NPP Velký Roudný v Roudně, nebo tzv. Razovské tufity v Razové.

Kontaktní informace a jízdní řády 

Veškeré bližší informace o lodní dopravě, vyhlídkových plavbách na Slezské Hartě, jízdní řády, aktuální ceníky, kontakty, omezení provozu apod., budou uvedeny na webových stránkách www.slezskaharta.eu (sekce Lodní doprava), nebo na www.obecroudno.czwww.razova.cz (pro přívoz Rouza), nebo www.lodevevode.cz (pro Santu Marii).

Myšlenka lodní dopravy na Slezské Hartě je tak stará skoro jako přehrada samotná.

První pokusy provedl již p. Kodeda se svým parníkem. Přehrada je ale pro zavedení lodní dopravy komplikovaná. Je značně rozlehlá, nachází se zde spodní proudy, je nestálá výše vodní hladiny, což znemožňuje kvalitní vybudování zázemí, značné komplikace působí i vítr. V neposlední řadě je zde to největší omezení, a to zákaz plavby plavidly se spalovacími motory, což zavedení LD velice omezuje a také podražuje. Přípustná jsou plavidla vesměs na elektropohon.

Z odstavce 5 § 7 zákona 254/2001 Sb., o vodách, vyplývá, že plavba plavidel se spalovacími motory je zakázána na povrchových vodách v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně a na nádržích určených rozhodnutím vodoprávního úřadu podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 4. Z tohoto důvodu byla přehrada Slezská Harta zařazena do přílohy č. I. Vyhlášky č. 46 /2015 Sb., čímž se potvrdil zákaz plavby plavidly se spalovacími motory i po rozsáhlé revizi užívání povrchových vod, která proběhla začátkem roku 2015. Zákaz plavby bude platit i do budoucna bez výhledu na změnu.

Na přehradě Slezská Harta nejsou v současné době provozována jiná plavidla, než plavidla malá. Malé plavidlo je dle zákona 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, plavidlo, jehož délka nepřesahuje 20 m a která není určeno nebo používáno k vlečení, tlačení nebo vedení v bočně svázané sestavě jiných než malých plavidel, k přepravě více než 12 osob a která není převozní lodí. Kromě neevidovaných plavidel, plachetnic a plavidel správce vodní cesty, IZS apod., je jediným počinem na poli osobní lodní dopravy 11 metrů dlouhé malé plavidlo Santa Maria, poznávací znaky 303 852, připomínající repliku Kolumbovy plachetnice. Plavidlo je vybaveno plynovým pohonem, který je však pro větší a kapacitnější plavidla nevýhodný. Díky plynovému pohonu byla plavidlu udělena výjimka ze zákazu provozu plavidel se spalovacím motorem.

V roce 2010 byla zahájena oficiální lodní doprava na Slezské Hartě. Zatím je provozována prostřednictvím výše uvedené lodi Santa Maria (replika staré plachetnice). Základnu tvoří zátoka v Leskovci nad Moravicí. Loď Santa Maria se zkušeným kapitánem Vás proveze po nejpěknější části přehrady, zavede na zajímavá místa, ukáže malebné zátoky, dozvíte se o historii nádrže a o okolních obcích, kterých se výstavba vodního díla dotkla. Výletní okruh je koncipován jako hodinová plavba, přičemž se v letní sezóně vyplouvá každou celou hodinu. Více informací v sekci Co zažít. 

Od roku 2014 se podnikají postupné kroky k zajištění lodní dopravy velkokapacitní lodí, která by uvezla 45 osob + posádku. Má být uzpůsobena jak podmínkám z hlediska zákona a omezením (elektropohon), tak současným požadavkům (bezbariérové provedení, místo pro úschovu kol a kočárků).

V roce 2016 se podařilo Mikroregionu Sleská Harta získat na zajištění této lodi dotační prostředky z Moravskoslezského kraje. Projekt „Pořízení velkokapacitní lodi“ je tak finančně podpořen Moravskoslezským krajem.

Na přelomu roku 2017/2018 proběhla anketa Hledáme jméno pro novou loď, z niž vzešlo jméno Harta.

Rok 2018 bude tedy rokem spuštění této moderní a unikátní velkokapacitní lodi na vodní hladinu přehrady a uvedení do zkušebního provozu. Projektová dokumentace k lodi byla ke konci roku 2017 schválena nejvyšší certifikační autoritou a následně byla zahájena výroba trupu lodi a jednotlivých komponentů. Unikátní je tato loď zejména v tom, že bude kompletně na elektropohon. Bude uzpůsobena i pro imobilní osoby, dolní paluba pak bude mít vyhrazen prostor i pro kočárky a bicykly. 

Rok 2019 byl ve znamení zajišťování všech odpovídajících povolení pro provoz velkokapacitní lodě a také její technické úpravy, a to zejména na elektroinstalaci, aby bylo vše v souladu s požadavky nejvyšší certifikační autority. Nestandartní loď na nestandartní pohon tak byla oříškem jak pro výrobce, tak pro schvalovací orgány. Nakonec se vše podařilo dokončit a zahájit alespoň zatěžkávací zkoušky a první plavby. Velký zájem zaznamenaly první originální adventní plavby, kterým nahrávalo i teplé počasí. 

Rok 2020 je velkým průlomem v dění kolem Sl. Harty. Oficiálně se konečně rozjely výletní plavby, a to jak na lodi Santa Maria, tak na lodi Harta. Překonali jsme tak nejen potíže při výrobě velké lodi, ale i při schvalovacím procesu a v neposlední řadě omezení související s coronavirovou pandemií. 

Rok 2021 bude ve znamení zlepšování kvality služeb a zaměření na co nejjednodušší odbavení zákazníků lodní dopravy, tedy rozvoj rezervačního systému v režimu online, podpora bezkontaktních plateb. Dále se můžete těšit na neustálé zlepšování zázemí v jednotlivých přístavištích a na Turistickém informačním centru v Leskovci nad Moravicí. 

Podrobné informace věnované elektrolodi Harta a rezeravční systém naleznete na www.elektrolodharta.cz

Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě a také pořízení velkokapacitní lodě je za finanční podpory Moravskoslezského kraje. 

Video o výrobě lodi a aktuální informace viz následující odkaz: https://polar.cz/…/jeseni…/jesenicky-expres-27-04-2018-17-14

fotogalerie Santa Maria