CZE🇨🇿 / ENG🇬🇧 / PLN🇵🇱

Letošní sezóna na Slezské Hartě přinesla řadu novinek

8.9. 2021

08. 09. 2021

Rok 2021 byl pro Mikroregion Slezská Harta po covidovém roku důležitým mezníkem v rozvoji. Po několika letech komplikovaných jednání, příprav, výroby a testování unikátní elektrolodi Harta přišel rok oficiálního uvedení plavidla do plného provozu. Přestože k tomu došlo ve složité době plné omezení způsobeném pandemií coronaviru, loňská sezóna dopadla nad očekávání dobře. „Letošní rok měl být rokem oživení a zlepšení služeb, profesionalizace týmu Mikroregionu Slezská Harta, obnovení a také spuštění nových projektů,“ uvedl Ing. Havlík, předseda MSH. Vylepšili jsme nový web www.elektrolodharta.cz, který je prioritně určen právě nové elektrolodi a spustili jsme online rezervace plaveb a elektrokol. Stávající webové stránky www.slezskaharta.eu byly převedeny na novou doménu www.slezskaharta.cz. „Web prošel výraznou změnou, a to zejména z hlediska grafiky, přehlednějšího uspořádání a překladů do cizojazyčných mutací,“ vysvětlil místopředseda sdružení MSH p. Buťák.

Také v roce 2021 jsme se zapojili do projektu Technotrasa a po drobnějších komplikacích s rozjezdem projektu v sezóně 2020 jsme letos byli mnohem lépe připraveni. Doufáme, že jsme návštěvníkům přehrady nabídli nezapomenutelné zážitky v podobě produktu Kapitánem na elektrolodi Harta. Účastníci si mohli vyzkoušet, co obnáší práce kapitána, podívat se ke „kormidlu“, vyzkoušet kapitánskou čepici anebo se třeba naučit, jak se váže lodní uzel. Stejně jako v minulém roce posílil tým Mikroregionu SH manažer lodní dopravy, který zajišťuje provoz výletních plaveb. Zajistil také pracovníky Turistického informačního centra v Leskovci nad Moravicí s cílem zajistit úspěšnou letní sezónu jak pro obce, tak pro místní podnikatele v cestovním ruchu, provozovatele lodní dopravy a samozřejmě také návštěvníky Mikroregionu Slezská Harta. Informační centrum bylo navíc doplněno o nové propagační materiály, tiskoviny, tematické oblečení apod.

V letošní sezóně jsme zaznamenali výraznou poptávku po zapůjčení elektrokol, které brzy doplní i elektrokoloběžky. Rok 2021 znamená také výrazný posun v přípravách, plánech, ale také fyzické realizaci cyklostezky Střecha Evropy, respektive Cyklostezky Slezská Harta. Ta je jedním z nosných projektů Mikroregionu SH, který je organizačně a finančně nejnáročnější. Projektově jsme letos dokončili přípravu úseků 2 a 6 ze směru Bruntál-Dlouhá Stráň-Mezina. Získali jsme dotaci na stavbu cyklostezky v úsecích 8 a 10 ve směru Razová – Leskovec n. M. – přehradní hráz z programu Interreg V-A ČR-SK (uvedl Ing. Havlík). Momentálně probíhá výběrové řízení na tuto velkou investici s tím, že stavba bude zahájena ještě v letošním roce. 

Velmi vítanou aktivitou ke konci prázdnin bylo (po roční přestávce) uspořádání Festivalu dračích lodí. Letošní ročník, ač s řadou protiepidemiologických opatření, jsme zvládli na zatím nejvyšší profesionální úrovni a velmi nám přálo i počasí. Na akci během víkendu dorazilo cca 8 600 návštěvníků!

Téměř veškeré dění kolem Slezské Harty probíhá v letošním roce za finanční spoluúčasti Moravskoslezského kraje, který podpořil projekty jako Provoz lodní dopravy na SH, Odborné poradenství venkovské oblasti Mikroregion Slezská Harta, Podpora technických atraktivit na Slezské Hartě a Cyklostezka Slezská Harta – PDPS úseků 2,6.

„Doufáme, že přes veškeré obtíže, kterými v posledních 2 letech prochází cestovní ruch, bude letošní i nadcházející sezóna v Mikroregionu SH nezapomenutelná a stane se odrazovým můstkem pro další aktivity v Mikroregionu. A to nejen pro obce, ale také pro místní podnikatele a spolky,“ uvedl předseda Mikroregionu SH, Ing. Havlík.