CZE🇨🇿 / ENG🇬🇧 / PLN🇵🇱

Letošní sezóna na Slezské Hartě přinese novinky, ale i osvědčená turistická lákadla

10.5. 2022

Letošní rok by měl být rokem novinek, zlepšení služeb a profesionalizace týmu kolem Mikroregionu Slezská Harta, obnovení a také spuštění nových projektů (uvedl Ing. Havlík, předseda Mikroregionu Slezská Harta). Zkvalitnili jsme nový web www.slezskaharta.cz, který nabídne turistům tipy na výlety, ubytování, stravování a také to, co v Mikroregionu Slezská Harta zažít. Tento aktualizovaný web je navíc nově propojen s webovými stránkami elektrolodharta.cz, které jsou prioritně určeny právě lodní dopravě a rezervaci vyhlídkových plaveb. Novinkou jsou pak cizojazyčné mutace webu, které umožní zahraničním návštěvníkům získat informace o okolí, nebo si například zarezervovat plavbu na lodi.
Další výraznou novinkou je možnost platby v rámci online rezervací bankovním převodem a platební kartou. Co se týká lodní dopravy, máme připraven koncept i okružních plaveb po celé přehradě (různá místa nástupu a výstupu pasažérů), který budeme v rámci května testovat a dolaďovat. Tyto plavby by měly být navázány i na tipy na výlety.
V letošním roce se opět zapojujeme do projektu Technotrasa s inovovaným produktem Kapitánem na elektrolodi Harta. Účastníci si tak mohou vyzkoušet, co obnáší práce kapitána, podívat se ke „kormidlu“, vyzkoušet kapitánskou čepici anebo se třeba naučit, jak se váže lodní uzel. Připravujeme také audioprůvodce, který bude informovat o zajímavostech na trase, a to v české i cizojazyčných verzích. Více o projektu Technotrasa na www.technotrasa.cz.
Informační centrum v Leskovci nad Moravicí prochází v těchto dnech také výraznější přeměnou. Bylo zakoupeno nové kancelářské vybavení, velkoplošná TV, kde poběží informace o Sl. Hartě, dále zázemí pro návštěvníky a nové propagační materiály, tiskoviny, dárkové předměty, tematické oblečení apod.
Novinkou v mikroregionu budou také nové informační tabule v přístavištích a také v Obci Leskovec nad Moravicí a dále směrovky k jednotlivým přístavištím.
Velmi vítanou aktivitou na sklonku léta bude uspořádání tradičního Festivalu dračích lodí (19.-21.8.2022) a na podzim pak po dvouleté pauze Závodu horských kol kolem Slezské Harty (24. 9. 2022).
Rok 2022 znamená také výrazný posun v přípravách, plánech, ale také fyzické realizaci cyklostezky Střecha Evropy, respektive Cyklostezky Slezská Harta, která je jedním z nosných, ale také organizačně a finančně nejnáročnějších projektů Mikroregionu SH. Projektově jsme dokončili přípravu úseků 2 a 6 ze směru Bruntál-Dlouhá Stráň-Mezina a získali jsme dotaci Na stavbu cyklostezky v úsecích 8 a 10 ve směru Razová – Leskovec n. M. – přehradní hráz z programu Interreg V-A ČR-SK (uvedl Ing. Havlík). Momentálně probíhá VŘ na tuto velkou investici s tím, že stavba má být zahájena ještě v letošním roce a ukončena na jaro roku následujícího.
V zásobníku máme také projektové aktivity na podporu bezbariérové lodní dopravy (přístupy k přístavištím, přístupové lávky ad., které začneme postupně realizovat.
Téměř veškeré dění kolem Slezské Harty probíhá v letošním roce za finanční spoluúčasti Moravskoslezského kraje, který podpořil projekty jako Provoz lodní dopravy na SH, Odborné poradenství venkovské oblasti Mikroregion Slezská Harta, Podpora technických atraktivit na Slezské Hartě, Podpora TIC v Leskovci nad Moravicí v roce 2022, Festival Dračích lodí na Slezské Hartě a Cyklozávod horských kol kolem Slezské Harty.
Doufáme, že bude letošní sezóna na Slezské Hartě nezapomenutelná a stane se odrazovým můstkem pro další aktivity v mikroregionu, a to nejen ze strany svazku obcí, ale také podnikatelů a spolků, uvedl předseda Mikroregionu SH, Ing. Havlík.