CZE🇨🇿 / ENG🇬🇧 / PLN🇵🇱

18. - 20. 8. 2023

9.  ROČNÍK FESTIVALU

 DRAČÍCH

LODÍ

NA SLEZSKÉ HARTĚ

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Vážení návštěvníci,

i v roce 2023 bude parkovné řešeno formou placeného stání. Poplatek za parkování byl stanoven na 100,- Kč / den (i pro závodníky). Za vstup do areálu závodiště budeme vybírat vstupné, které bude činit 150,- Kč na den, případně 250,- Kč na tři dny. Mládež do 18-ti let má vstup zdarma.

Někteří z vás, také hodlají na festivalu nocovat. V minulosti se stávalo, že si návštěvníci stavěli stany na parkovištích a podobně, toto je v letošním ročníku z mnoha hledisek nepřijatelné a zakázané!!! Pro tyto návštěvníky jsme zřídili Camp, který je na mapce areálu vyznačen červenou barvou a písmenem „A“. Cena za nocování v campu je 80,- Kč korun za dospělou osobu a noc nebo 40 Kč za dítě do 15ti let a noc + poplatek obci 30,- Kč za každý den. Ti kteří budou chtít využít našeho campu, se musí nahlásit v akreditačním středisku, které je umístěno v budově Informačního centra v Leskovci nad Moravicí na č. p. 204. Tam s nimi bude vybavena veškerá administrativa, včetně určení místa pro stanování.

Věříme, že veškerá organizační opatření povedou k hladšímu průběhu celé akce a k větší spokojenosti návštěvníků.